Služby pro uživatele

Ikona uživatelé

Jste členem družstva, vlastníkem bytu, či jeho nájemcem?

více »

Služby pro SVJ

Ikona SVJ

Máte společenství vlastníků jednotek  nebo podobnou formu vlastnictví domu?

více »

Kabelová televize

Ikona televize

SBD Rožnov již kabelovou televizi neprovozuje

více »

Novinky

V souvislosti s nařízením vlády č.72/2020 přijalo vedení SBD Rožnov toto opatření

Pokud máte závadu (poruchu)  zde uvádíme kontakty na poruchovou službu - servisní techniky.

Pro urychlení a zefektivnění vzájemné komunikace jsme v rámci správcovského programu připravili možnost automatického zasílání předpisů, upomínek a výhledově i ročního vyúčtování zálohových plateb elektronicky - e-mailem. Žádost je připravena zde.

Po vyplnění a podepsání zašlete na SBD Rožnov.

vedení SBD

Stránky