Služby pro uživatele

Ikona uživatelé

Jste členem družstva, vlastníkem bytu, či jeho nájemcem?

více »

Služby pro SVJ

Ikona SVJ

Máte společenství vlastníků jednotek  nebo podobnou formu vlastnictví domu?

více »

Novinky

Dne 30.5. 2013 se konalo řádné Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Rožnov.

Zápis Usnesení naleznete zde.

Vzhledem k množícím se dotazům na pojištění domů SBD Rožnov zveřejňujeme Rámcovou pojistnou smlouvu pojišťovny Koopertiva uzavřenou s SČMBD.

Dnem 1. 1. 2013 vstoupila v platnost Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu ve znění Dodatku č. 1 (dále jen RPS). Oproti stávajícímu znění RPS došlo k několika dílčím změnám. Nově se pojistné krytí vztahuje i na odpovědnost za škodu spojenou s poskytováním odborných služeb (profesní odpovědnost účetních) s limitem plnění 2 000 000 Kč. Další úpravou je upřesnění výpočtu pojistného u strojního pojištění výtahů. Žádná z provedených změn si nevyžádala úpravu Přihlášek.

Od ledna 2013 se budou pravidelné revize a prohlídky domovní plynoinstalace provádět i v bytech, kde není plynový spotřebič ani plynoměr, ale prochází jimi rozvod plynového potrubí.

Stránky