SBD Rožnov / Služby / Pro uživatele

Pro uživatele

Předpisy nájemného a záloh

Předpisem se stanovuje měsíční výše nájemného, zálohy na služby a pevné platby v členění na jednotlivé položky v závislosti na předpokládané roční výši nájemného ap ředpokládané ceně služeb odvozené z cen za uplynulý kalendářní rok.

Další informace naleznete ve směrnici o nájemném.

Revize

Bytové družstvo zajišťuje v jednotlivých bytových jednotkách pravidelnou revizi plynových rozvodů. Dále nabízí i možnost zprostředkování kontaktů na techniky pro jinou revizní činnost (např. elektrických rozvodů).