SBD Rožnov / Služby / Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

SBD Rožnov poskytuje Společenství vlastníků množství služeb popsaných v rámcové smlouvě o zajištění správy společných částí domu. Mezi ně patří:

  • Účetnictví, daňové přiznání
  • Evidence domů, bytů, uživatelů
  • Správa a provoz společných částí domu
  • Revize společných částí domu, rozvodů vody, plynu, revize výtahů
  • Zajištění pojištění proti živelným pohromám
  • Stanovení výše záloh
  • Stanovení předpisu nájmu

Práva a povinnosti vlastníků jednotek ve vztahu k bytovému domu a ke správě společných částí domu :

dle nového Občanského zákoníku, platné od 1.1.2014  - zde

dle právní úpravy platné do 31.12.2013 - zde