SBD Rožnov / O nás / Organizace

Organizace

Představenstvo

Výkonný orgán družstva s všeobecnou kompetencí, řídí a rozhoduje v těch věcech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů družstva. Je statutárním zástupcem družstva.

Členové představentsva

 • Mgr. Josef Mareš
  předseda představenstva
 • Ing.  Antonín Pešek
  místopředseda představenstva
 • Miloslav Plesník
 • Ing. Dušan Štajer
 • RNDr. Jaromíra Voštová
 • Ing. Alena Vašků
 • Igor Vlček

Kontrolní komise

Kontrolní orgán, který kontroluje činnost družstva, všech jeho členů a orgánů.

Členové kontrolní komise

 • Ing. Zdeněk Štibinger
  předseda kontrolní komise
 •  Ing. Dana Fiurášková

 • Mgr. Milena Kohoutová