SBD Rožnov / Dokumenty / Zápisy ze shromáždění delegátů

Zápisy ze shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Do výlučné působnosti shromáždění patří mimo jiné přijímat a měnit stanovy, jednací řád a volební řád družstva, volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky. Shromáždění projednává a schvaluje zprávy představenstva a komise o činnosti družstva. Rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje, schvaluje zásady hospodaření, řádnou roční závěrku a rozhoduje o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí případná ztráta při hospodaření družstva.

Plné znění zásad shromáždění delegátů se nalézá ve stanovách družstva, část V., čl. 62 až 65.

Shromáždění z 30.6.2021

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 30.6.2021

Shromáždění ze 17.8.2020

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 17.8. 2020

Shromáždění z 30.5.2019

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 30.5.2019

Shromáždění z 31.5.2018

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 31.5.2018

Mimořádné shromáždění  25. dubna 2018

Usnesení MSD, které proběhlo dne 25.4. 2018

Shromáždění z 1. června 2017

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 1.6.2017

Shromáždění z 2. června 2016

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 2.6.2016

Shromáždění z 2. června 2015

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 2.6.2015

Shromáždění z 5. června 2014

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo 5.6.2014

Mimořádné shromáždění z 12. prosince 2013

Usnesení mimořádného shromáždění delegátů, které proběhlo dne 12.12.2013

Shromáždění z 30. května 2013

Usnesení shromáždění delegátů, které proběhlo dne 30.5.2013.

Shromáždění z 31. května 2012

Zápis ze shromáždění delegátů, které proběhlo dne 31.5.2012.

Shromáždění z 3. června 2010

Zápis ze shromáždění delegátů, které proběhlo dne 3.6.2010.

Shormáždění z 26. května 2005

Zápis ze shromáždění delegátů, které proběhlo dne 26.5.2005.

Zápisy ze Shromáždění delegátů jsou rovněž uloženy ve sbírce listin na obchodním rejstříku, kde jsou i ostatní dokumenty.