SBD Rožnov / Dokumenty / Předpisy

Předpisy

Stanovy

Poslední znění platné od 1.1.2014 - zde

Znění schválené na shromáždění delegátů dne 31.5.2012.

Předchozí znění jsou uvedena v záložce O nás / Stanovy

Jednací řád

Jednací řád družstva upravuje podrobnosti o postupu orgánu družstva při jednání, rozhodování a volbách.

Jednací řád (PDF, 125 kB).

Volební řád shromáždění delegátů

Upravuje postup přípravy voleb představenstva a kontrolní komise, postup voleb a způsob určení výsledků voleb a činnosti volební komise, platný od 5.6.2014.

Volební řád shromáždění dlegátů 2014

Domovní řád

Domovní řád se vydává za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném domě, v zájmu dobrého sousedského soužití, zajištění řádného užívání bytových a nebytových jednotek v domě, společných prostorů a zařízení domu. Plný rozsah práv a povinnosti vlastníků a nájemců bytů vymezuje Občanský zákoník, smlouva o nájmu bytu a tento domovní řád.

Domovní řád (PDF, 117kB)

Směrnice o nájemném

Směrnice vychází ze zákonů a předpisů upravených na podmínky družstva. Směrnice upravuje například některé spoluvlastnické vztahy k budovám, některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, či pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro topení, teplou vodu a jiné služby sovisející s bydlením.

Novela směrnice platná od 1.1.2014 schválená mimořádným shromážděním dlegátů 12.12.2013

 

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů (PDF, 179 kB).

Směrnice o činnosti samospráv

Směrnice o činnostech při zajišťování správy domu, postupu svolávání, jednání a hlasování na schůzích samospráv a činnosti výboru samospráv.

Směrnice o činnosti samospráv  novelizace 2015

Zásady a podmínky povolení záporného zůstatku dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI)

V zájmu zajištění řádné správy majetku bytového hospodářství, jeho oprav, modernizací a rekonstrukcí a řešení havarijních situací, se na každém středisku bytového hospodářství vytváří dlouhodobá záloha, která je zdrojem výše uvedených potřeb.

Zásady a podmínky povolení záporného zůstatku DZOI (PDF, 67 kB).