SBD Rožnov / Dokumenty / Formuláře

Formuláře

Převod družstevního podílu

V případě, že chcete převést družstevní podíl, kontaktujte nás na tel. č. 571 669 102. Je třeba nahlásit své osobní údaje a údaje nabyvatele - jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo OP, bydliště, dále pak tyto údaje Vaší manželky včetně rodného jména a všechny příslušníky domácnosti, kteří budou s Vámi v bytě bydlet: jméno a příjmení a datum narození. Další informace naleznete ve formuláři.

Postup při převodu družstevního podílu

Formulář pro nového nabyvatele družstevního podílu

Prohlášení při předání bytu

Prohlášení při předání bytu

Oznámení o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu

Vzor oznámení

Žádost o podnájem bytu

Žádost o schválení smlouvy o podnájmu družstevního bytu se se ustanovuje podle článku 52 stanov SBD Rožnov. Smlouva se uzavírá s podnájemníkem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (nebo na dobu určitou - záleží na dohodě nájemce a podnájemce). Podnájemce se dále zavazuje dodržovat ustanovení  stanov družstva, domovní  řád a plnit ostatní povinnosti bydlícího člena tj. úklid společných prostor a další úkoly dle výboru samospráva bloku a stanov SBD Rožnov. Další informace naleznete ve vzoru žádosti.

Vzor žádosti o podnájem bytu

Žádost o povolení stavebních úprav v bytě

Předmětem stavebních úprav jsou: rekonstrukce bytového jádra, zasklení lodžie, výměna dveří na lodžii a oken za nové plastové, výměna zařizovacích předmětů a jiné drobné stavební úpravy.

Žádost o povolení stavebních úprav v bytě (PDF, 115 kB)

Žádost o převod bytu do vlastnictví

Žádost o převod bytu do vlastnictví (PDF, 84 kB)

Žádost o přezkoušení vodoměru

Vodoměr podléhá úřednímu prověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo zažádat o jeho přezkoušení.

Žádost o přezkoušení vodoměru (PDF, 81 kB)

Závady na rozvodech v bytě

Při poruše na společných rozvodech vody, topení, elektřiny, kanalizace je nutno tuto závadu ohlásit na dispečink SBD Rožnov. Jedná se zejména o potrubí vedená v instalačních šachtách, bytové uzávěry vody, vodoměry, elektrické přípojky, jističe, stoupačky ústředního topení a radiátory. Při poruše na rozvodech přímo v bytě může uživatel zajistit opravu i u jiné firmy nebo si ji může objednat u SBD Rožnov. Jedná se zejména o opravy –výměny vodovodních baterií, WC, sifonů, osvětlení, vypínačů a zásuvek.

Závady na rozvodech v bytě (PDF, 85 kB)