SBD Rožnov / Dokumenty

Dokumenty

Výroční zprávy od roku 2010 jsou vytvářeny v elektronické podobě ve stejném formátu jak jsou ukládány do sbírky listin v obchodním rejtříku. Výroční rozborové zprávy za roky 2009 a dříve jsou k dispozici jen v tištěné podobě. Sbírka listin družstva je na webu obchodního rejstříku.

Usnesení Shromáždění delegátů jsou rovněž uloženy ve sbírce listin na obchodním rejstříku, kde jsou i ostatní dokumenty.

Zde naleznete řád týkající se chodu družstva a správy domů, směrnice upravující spoluvlastnické vztahy k budovám, bytům a nebytovým prostorům, nebo směrnice o činnosti samospráv.

Formuláře pro uživatele určené k vytištění.

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Vzor smlouvy o zajištění správy společných částí domu uzavíraná mezi Stavebním bytovým družstvem (správcem) a Společenstvím vlastníků (objednatelem), které se takto zavazuje za činnost správy hradit správci sjednanou odměnu.

Vzor smlouvy (PDF, 37 kB)