SBD Rožnov / Pro dodavatele

Pro dodavatele

Veřejná soutěž - zhotovení vstupu do domu, svislá hydroizolace

Po, 2. 6. 2014

Vyhlašujeme veřejnou soutěž - vyzýváme k předložení cenové nabídky na dodávku stavebních prací specifikovaných v níže uvedených podmínkách veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku.

Veřejná soutěž - výzva

Rozpočet  s drenážemi

Návrh smlouvy o dílo  vstup + drenáže

Změna PD drenáže

Projektová dokumentace

 

Pro projektanty

Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení.

Vzor smlouvy

Pro zhotovitele

Předmětem této smlouvy je provedení díla pro objednatele.

Vzor smlouvy